Til hovedinnhold

Omvendt undervisning

Språk, lesing og omvendt undervisning

Enkelte elever har leseferdigheter som kan hindre dem i å lære av å lese lærebøker. Ofte bruker elevene så mye krefter på å avkode teksten at de ikke får med seg innholdet. Elevene kan ha stor nytte av at fagstoffet presenteres gjennom en podkast, video, spill eller sammensatte tekster. Når elevene lytter til noen som snakker eller ser på en video som forklarer temaet, har de større mulighet til å få med seg innholdet og lære. De kan ta pauser når de selv vil og tenke gjennom det som er presentert.

Aktivering av forkunnskaper på skolen

Når du starter på et nytt tema, er det smart å hente fram elevenes forkunnskaper. Lag gjerne et tankekart og pass på at viktige ord og uttrykk forklares før elevene skal se eller høre på egen hånd. Det gir elevene et grunnlag de kan knytte ny kunnskap til.
Noen elever har utfordringer når det gjelder ord og begreper. De kan ha en språkforstyrrelse. De strever med innholdet i enkle begrep som foran og bak eller forstår ikke betydningen av ord. I selve læringsressursen må du passe på at innholdet blir presentert med god struktur. Viktige ord og utrykk må forklares. Dette kan gjøres muntlig, men også gjerne illustrert med bilder eller animasjon.

Tilpasning av lærestoff og ressurser

Video

Video kan være en god måte å lære på for elever som har utfordringer med lesing eller det å oppfatte innholdet i en tekst. Bilder og animasjoner kan gjøre det enklere å forstå begreper for de elevene som har utfordringer med det. Det er viktig at du forklarer og forteller på en måte som støtter det visuelle innholdet i videoen. Prøv å lage videoer uten for mange effekter og lyder som kan forstyrre budskapet. Støtt gjerne videoen med begrepsforklaringer, slik at eleven ikke mister innholdet på grunn av vanskelige begreper.

Podkast

Podkaster kan også være bra for elever med lesevansker. Det fungerer på samme måte som en lydbok, men hvis du lager podkasten selv kan du legge det språklige nivået der elevene er. Du kan forklare begreper og “vanskelige” ord slik at elevene får innholdet med seg. Dersom du skal tilrettelegge for elever med språkvansker kan det være utfordrende å lage en podkast hvor du bare bruker ord. For denne elevgruppen er det bedre å benytte video. Hvis du skal bruke podkast bør du sørge for at det følger med støtte i form av bilder eller animasjoner.

Spill

Spill kan brukes som ressurs, men dersom elevene ikke er gode lesere må du bruke spill hvor tekst ikke er viktig for å mestre. For elever som har utfordringer med språkforståelsen er det ekstra viktig at du forbereder spilløkten før elevene skal gjennomføre den hjemme. Gå gjennom ord og utrykk som brukes slik at elevene har god forståelse når de skal jobbe hjemme.

Sammensatte tekster

En sammensatt tekst kan bestå av tekst, bilder symboler og lyd. Det er en fordel at du lager den sammensatte teksten selv. Du kjenner elevenes behov og kan legge inn bilder, video og lyd der du vet at det behøves. Det er også enkelt å lage en grunntekst som de fleste elevene får og så kan du lage en utvidet versjon hvor du legger inn støtte til de som har behov for det.

Hjemme

Når ressursen inneholder spørsmål elevene skal svare på hjemme, må det være mulig å svare eller stille spørsmål muntlig. Dette kan for eksempel gjøres med video eller lydopptak. Da kan eleven formidle hva som er utfordrende slik at du kan gi mer støtte på skolen.

På skolen

I det videre arbeidet på skolen bør alle elevene få velge hvilken form de ønsker å besvare oppgaver på. Det vil si at refleksjoner og eventuelle kontrollspørsmål kan besvares muntlig eller med en video i tillegg til tekst. Når det ikke kreves skriveferdigheter, er det enklere å vise hva som er lært eller hva som var vanskelig.

Side 10 av 10