Til hovedinnhold

Omvendt undervisning

Syn og omvendt undervisning

Omvendt undervisning gir elevene med nedsatt syn eller blindhet mulighet til å gå gjennom ressursen hjemme uten forstyrrelser og i eget tempo. Noen kan trenge ekstra god tid til å arbeide gjennom ressursen.

Jente som jobber på et nettbrett hjemme

Forberedelser


For denne elevgruppen er det helt nødvendig å sørge for at begrepene dere skal jobbe med er godt kjent. Mange elever trenger gjentatte erfaringer med begrepene for å bruke dem selv. For å få til dette er det viktig med et godt samarbeid i laget rundt eleven. Tenk også på at det er mange elever uten spesielle utfordringer som har god nytte av grundig gjennomgang av begreper. Noen elever har behov for å få forklart innholdet i ressursen før de skal jobbe med den hjemme. Bruk god tid på aktivering av forkunnskaper slik at elevene har et godt grunnlag som de kan bygge ny kunnskap på.

Velg tilgjengelige ressurser


Sørg for at eleven vet hvor ressursen kan finnes. Dersom det er vanskelig for eleven å navigere i læringsplattformen skolen bruker, kan det være bedre å sende eleven ressursen på for eksempel e-post. Bli enig med eleven om hvor det er best at ressursen er lagret.
Uansett hvilken ressurs elevene skal gå igjennom hjemme, må den være både tilgjengelig og tilpasset elevens behov. Bruker eleven skjermleser, må ressursen være i et format skjermleseren kan lese. For eksempel må all tekst være tilgjengelig, og bilder må ha alternativ tekst. Bruk gjerne naturlig synstolkede videoer, sammensatte tekster eller podkaster. Disse ressursene er bedre tilpasset elever med nedsatt syn og trenger derfor mindre tilpasning av deg. Når du bruker ferdigproduserte ressurser, velg ressurser med tekst eller synstolking tilgjengelig.

Naturlig synstolking

Tilpasning av lærestoff og ressurser

Video

Mange bruker video som ressurs i omvendt undervisning. For elever med nedsatt syn kan enkelte videoer med gode kontraster fungere godt. Skal du lage videoer selv, vær bevisst på hvordan du lager lydsporet. Beskriv gjerne innholdet på en måte som gjør at synstolking blir overflødig. Dette vil være en fordel for alle elevene i klassen, men spesielt for elever med nedsatt syn eller elever med kognitive utfordringer.
Det er også bedre å forklare mens du tegner en modell, enn å bare vise en som er ferdig. Du bør passe på å unngå begrep som «her» og «der» i filmen, men forklare nøye hvor du viser til på skjermen.
Når du bruker ferdige videoer må du passe på at all tekst kan leses opp. Du bør også sørge for at videoen gir eleven utbytte uten at du må legge til store mengder tekst som må leses i tillegg.

Podkast

Du kan også bruke podkaster med ulike temaer. Det vil kunne fungere fint for synshemmede, men kan være en utfordring hvis du har en elev med for eksempel en språkforstyrrelse eller nedsatt hørsel i klassen. Du kan lage podkaster selv eller velge ferdige podkaster som du deler med elevene.

Spill

Underholdningsspill kan fungere godt som ressurs i omvendt undervisning. For elever med nedsatt syn eller blindhet må du velge spill som er tilgjengelige for eleven.
Les mer om tilgjengelighet og spill her

Sammensatte tekster

En sammensatt tekst kan omfatte tekst, bilde, musikk, lyd og tale. Dersom en elev med nedsatt syn skal ha utbytte av en slik ressurs er det flere ting du må ta hensyn til. Det er viktig at innholdet er universelt utformet og at det er mulig for eleven å navigere seg rundt på siden ved hjelp av tastaturet. Dersom den sammensatte teksten er selvlaget, vil det i noen applikasjoner være viktig hvilken rekkefølge du setter inn elementene. Dette er fordi skjermleseren leser innholdet i ressursen i den rekkefølgen elementene er satt. I andre applikasjoner blir elementene lest i den rekkefølgen de kommer i dokumentet. Bilder må ha alternativ tekst og innholdet i videoer bør synstolkes, dersom lydsporet ikke er utfyllende nok i seg selv. For mange elever med nedsatt syn vil det også være nyttig å bli opplyst om hva teksten inneholder, og hvilke elementer som finnes på siden. Det er krevende å lese en sammensatt tekst for en elev som benytter skjermleser, det er derfor viktig at eleven får støtte til og opplæring i å navigere seg gjennom en sammensatt tekst.

Side 7 av 10