Til hovedinnhold

Podcast i klasserommet for elever med spsialpedagogiske behov: Motivasjon, mestring og mulighet

Videoforelesning fra SPOT 2021.

  1. Kategori: Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Videoforelesning
  2. Språk: Norsk

Se video med tegnspråktolk.

Hvordan kan det å la elever lage podkast skape motivasjon, mestring og muligheter i det inkluderende klasserommet? Dette innlegget har som mål å gi deg kunnskap om hva en podkast i undervisningssammenheng kan være, og hvorfor det å la elever lage pod kan være både hensiktsmessig og lærerikt. I tillegg håper Stine å inspirere deg til å prøve ut og få erfaring med «podding» i egen praksis. Du vil dessuten få tips til nyttige ressurser, for å lære mer på egen hånd.

Stine Brynildsen