Portal Knights | www.statped.no

Portal Knights

Spillet kan være en spennende inngang til kreativ skriving eller for å ufarliggjøre kommunikasjon og samarbeid. Spillet er på norsk og passer godt for elever på mellomtrinnet.

Fakta og tilgjengelighet

Logo: Ridder med øks og sverd

Kategori: Samfunnsfag, KRLE, Naturfag, Norsk, Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Apper/programvare, iOS, Android, Windows, Pedagogisk bruk av teknologi, Digitale spill, Underholdningsspill

Språk: Norsk, Engelsk

Systemkrav: iOS 8.0 eller nyere, Android 6.0 eller nyere, Windows, PlayStation 4, Nintendo Switch,  Xbox One

Utvikler: Keen Games

Portal Knights minner om Minecraft, men drar inn flere elementer fra rollespillsjangeren. I spillet får du lage din egen portalridder og du velger mellom kriger, jeger og trollmann. Valget bestemmer ferdigheter og egenskaper til karakteren din. Spillet går ut på å samle ressurser, lage verktøy, bygninger og våpen, utføre oppdrag og bekjempe fiender alene eller sammen med andre. For å nå spillets mål må du bli sterk nok til å utfordre de mørke kreftene og gjenopprette fred i spillets verden. Det er ikke nødvendig at elevene spiller hele spillet for å kunne bruke det i undervisning. I Portal Knights presenteres en fortelling for elevene, men det er ikke et historiedrevet spill. Det er likevel mye handling å ta utgangspunkt i om du vil bruke spillet i norskundervisning og til kreativ skriving.

Forskning på bruk av spill i skolen

Spill gir umiddelbar respons og ofte konstruktive tilbakemeldinger for å komme videre. I tillegg får elevene mulighet til å påvirke og kontrollere omgivelsene. Dette kan ha en positiv innvirkning på elevenes selvtillit og selvbilde. Videre kan spill forbedre visuospatiale ferdigheter, slik som øye-hånd-koordinasjon, kommunikative evner og sosiale ferdigheter gjennom samarbeid.

Les mer om forskning på bruk av spill her. 

 • Spillet kan med fordel brukes i stor klasse, men kan også benyttes i mindre grupper for tettere oppfølging. Spillet byr på spennende utfordringer med mye visuell støtte. Portal Knights vil derfor kunne engasjere elever med ulike behov for tilrettelegging. Spillet vil også kunne motivere elever som av ulike grunner sliter med motivasjon for skolefag. Elevene møter et enkelt språk, men noen av instruksjonene er upresise, og noen vil derfor trenge støtte til å forstå oppgavene. Portal Knights kan med fordel brukes til samhandling og samarbeid. Elevene kan spille samtidig i samme verden og kommunikasjonen skjer via mikrofon eller ved å sitte i samme rom. I spillet får du ulike oppdrag. Det kan være lurt at læreren tydeliggjør disse oppdragene for å gi elevene et felles fokus som kan støtte sosial læring. Å ha et felles mål å jobbe mot kan legge grunnlag for vennskap og trivsel på skolen, noe som igjen er viktig for læring.

  Med spillet som utgangspunkt vil elevene få en ny innfallsvinkel til å jobbe med skriftlige og muntlige kompetansemål. Læreren kan bruke handlingen eller omgivelsene til å lage spennende oppgaver. Eksempler på dette kan være:

  «Tenk deg at portalridderen din er en del av et eventyr. Ta utgangspunkt i ferdighetene og karaktertrekkene til ridderen din, men bruk fantasien og beskriv personlighet og egenskaper mer detaljert». Denne oppgaven vil kunne brukes flere ganger ettersom ridderne utvikler seg i løpet av spillet eller man kan lage en ny karakter.

  «Se på omgivelsene dine. Hvor i den virkelige verden kunne dette vært?»

  «Ta fire skjermdumper mens du spiller. Bruk bildene til å lage en tegneserie i Book Creator»

  Aktuelle kompetansemål fra LK06

  Norsk etter 7. årstrinn

  • Referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst
  • Forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst
  • Uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres
  • Å opptre i ulike roller gjennom dramaaktiviteter, opplesing og presentasjon
  • Forskerspiren i naturfag 7. trinn
  • Formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser

  Utforskaren i samfunnsfag etter 7. trinn

  • Formulere eit samfunnsfagleg spørsmål, foreslå moglege forklaringar og belyse spørsmålet gjennom ei undersøking

  Filosofi og etikk i KRLE etter 7. trinn

  • Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn

  Norsk etter 10. årstrinn

  • Lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster
  • Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
  • Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder
  • Spillet vil kunne brukes for å jobbe med den generelle delen av læreplanen
  • Siden det er vanskelig å se når det er natt i spillet bør elever med synshemminger samarbeide med andre elever
  • La elevene lage et eventyr av handlingen i Puppet Pals
  • Elevene kan sitte på en felles enhet, men spillerne kan også spille på lag ved å koble seg opp med venner eller medelever. Samspilling kan være en utfordring på grunn av brannmurer i skolenettet. Sjekk ut dette med din skole før du setter i gang med å utforme læringsdesign
  • Introen kan gi forventning om at dette er et historiedrevet spill. Det vil være hensiktsmessig for læreren å vurdere et eventuelt forventningsbrudd hos elevene, da spillet i størst grad drives av småoppdrag, og ikke den overordnede historien
 • Det er ukomplisert å navigere seg rundt i spillet, spesielt dersom du tidligere har spilt Minecraft. Ved å skru på «vis opplæring» i innstillingene vil du få instruksjoner og oppgaver som hjelper deg til å bli kjent med kontrollene. For skoler som bruker nettbrett eller Chromebook, finnes spillet både i AppStore og Google Play. På nettbrett navigerer elevene ved hjelp av en styrespake på skjermen. Spillet fungerer ikke med eksternt tastatur til nettbrett.

  Det kan ta noe tid å forstå hvordan du bruker de ulike ressursene du samler. Disse legger seg i en ressursbank og kan brukes til å lage verktøy og gjenstander som er nyttig for ridderen. La elevene samarbeide og utforske sammen, da vil de få en raskere oversikt over de ulike valgmuligheten.

  • Bevegelsessensitivitet/kamerafølsomhet
  • Skru av/på «vis opplæring»
  • Musikk og lydeffekter kan justeres
  • Voice Chat: åpen mikrofon/trykk for å snakke
  • På nettbrett kan styrepekeren låses eller brukes flytende

Spill i skolen

På temasiden kan du lese om fordelene med digitale spill som inkluderende læringsaktivitet, hvordan tilrettelegge, samt tips og erfaringer og eksempler på spill. 

Gå til temasiden

Programmering for barn med særskilte behov

På denne siden finner du en innføring i hva programmering er, hvordan du kan jobbe med programmering i skole og barnehage og nyttige tips til tilrettelegging.

Gå til temasiden

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!