Programmering for barn med særskilte behov | www.statped.no

Programmering for barn med særskilte behov

Programmering kan gi rom for kreative måter å løse problemer på og kan stimulere til skaperglede, nysgjerrighet, selvtillit og vilje til å prøve ut ideer og løse oppgaver.

Med riktig tilrettelegging kan programmeringen fungere på alle nivåer og tilpasses ulike behov. Alle elever kan derfor programmere, om de får delta på sine premisser.

På denne siden finner du en innføring i hva programmering er, hvordan du kan jobbe med programmering i skole og barnehage og nyttige tips til tilrettelegging.

 

Koding eller programmering

Begrepene koding og programmering brukes om hverandre i skolen. Men hva er egentlig riktig?

Programmering handler om mer enn å kode. Programmering tar for seg hele prosessen der du utforsker, skaper, feilsøker retter opp og samarbeider.

Koding har på sin side vært mest brukt som begrep, selv om det ofte er snakk om hele programmeringsprosessen. Derfor snakker mange av pedagogene om koding i erfaringfilmene vi viser til på siden.

Mobilitetstrening og programmering

Webinar om hvordan mobilitetstrening og programmering henger sammen, med eksempler i Cubetto.

Programmering for elever med nedsatt syn

Veileder om tilrettelegging i programmeringsverktøy for elever med nedsatt syn.

Gå til ressurs

Tematavle med begreper du bruker i programmering

For barn med behov for ASK er det viktig å ha de begrepene de trenger tilgjengelig. Se eksempel på tematavle med begreper i filmen.

Verktøy for livsmestring

Se hvordan programmering kan være et vertkøy for livsmestring.

Programmeringsaktiviteter

Se eksempler på programmeringsaktiviteter i ulike verktøy.

Bee-Bot i barnehagen

Erfaringer med programmering av Bee-Bot i barnehagen.

Micro:bit supertips

Tips fra lærer om hvordan komme i gang med micro:bit.

Minecraft Edu

Innføring i hvordan du programmerer i Minecraft Edu.

Blue bot i skolen

Erfaringer med pedagogisk bruk av Blue bot fra Knappskog skole.

Teknologi i opplæringen

Temasider, videoer og artikler om erfaringer, metodikk og digitale verktøy. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!