Til hovedinnhold

Programmering

Analog programmering

Å programmere uten datamaskin kan være med på å lære elevene sammenhenger innen programmering.  Det kan også være en god aktivitet å starte med for å jobbe med ulike begreper og kommandoer.

Når du programmerer en kode, med blokk eller tekst, forteller du et digitalt program hva det skal gjøre slik at noe skal skje. Den digitale enheten gjør akkurat det den får beskjed om, ikke mer, ikke mindre. Det er derfor viktig å være nøyaktig når du gir instruksjoner. I den forbindelse kan det være nyttig å jobbe analogt med forståelsen av årsak, virkning, begreper og kommandoer før en starter den digitale programmeringen. Visualisering av fagstoffet ved å bruke konkreter og bilder er også viktig for mange elever når de skal introduseres for noe helt nytt.

Det kan være utfordrende å jobbe med mange nye begreper. Tenk derfor gjennom om det er noen tilrettelegginger du bør tenke ekstra på. For mange elever vil det være nyttig om oppgaven er tilgjengelig for dem i forkant av undervisningen. Informasjon som bør deles i forkant kan være:

  • programmeringsoppgaven
  • konkreter som skal benyttes
  • gruppen eleven skal være sammen med
  • rom som skal benyttes

En analog programmeringsaktivitet kan genere mye støy. De fleste elever tåler arbeidstøy helt fin, men for noen vil det være nyttig å tilrettelegge for:

  • Minst mulig bakgrunnsstøy
  • Gode lys- og lytteforhold 
  • God overgang fra felles introduksjon til grupparbeid
  • Mindre grupper som består av elever som fungerer godt sammen


På denne temasiden er det prosessen, den algoritmiske tenkeren, kommunikasjon og samarbeid som står mest i fokus. Programmering er en utmerket aktivitet å bruke for å jobbe med mye av dette. Men det å kode i et digitalt program er selvsagt også en stor del av programmeringen og da er forståelsen for sammenhenger, begreper og kommandoer viktig.

Eksempel på analog programmeringsoppgave

Trenger du tips til hvordan du kan programmere analogt? I lenken under finner du et konkret forslag. Bruk hele eller deler av opplegget og la elevene få jobbe med begreper og algoritmer. Det vil legge et godt grunnlag å for videre programmeringsarbeid.

Eksempel analog programmeringsoppgave.pdf

Andre eksempler finner du på:
CS Unplugged
Robotvenner fra kodeklubben

Side 5 av 18