Til hovedinnhold

Programmering

Programmering og tilgjengelighet for elever med lese- og skrivevansker

Programmering er en læringsaktivitet som kan være praktisk, visuell og konkret. Aktivitetene kan gjøres uten at elevene skal lese eller skrive på vanlig måte. Da kan elever med lese- og skrivevansker delta aktivt og vise hva de kan.

Elever med lese- og skrivevansker har behov for støtte til avkoding og innkoding. Noen elever har også behov for støtte til å forstå innholdet i det de leser. De kan ha en språkforstyrrelse.

Les mer om programmering for elever med språkforstyrrelser.

Lese- og skrivestøtte

Ved programmeringsaktiviteter med mye tekst, kan eleven bruke funksjoner for å få lest opp tekst eller skrivestøtte. Funksjonene finnes i de fleste operativsystemer og i lese- og skrivestøtteprogrammene som brukes i skolen.

Opplesing av tekst kan gjøres ved at eleven markerer tekst og får den lest opp. Elevene kan også ta bilde av en tekst og få den lest opp på enheten sin. Dette kalles skanning eller OCR. Ved behov for skrivestøtte kan elevene få hjelp underveis mens de skriver, eller i etterkant.

Enkelte programmeringsplattformer har funksjonen engasjerende leser innebygd. Dette gjelder for eksempel Microbit og Minecraft. Da får eleven lest opp instruksjoner, knapper og blokker.

Les mer om digital lese- og skrivestøtte

Video som visuell støtte

Video er et viktig supplement til å lese introduksjonstekst. De fleste programutviklerne har selv laget korte instruksjonsvideoer som hører til programmet. De finner du ofte på leverandørens nettside eller ved å søke på Youtube.

Side 17 av 18