Til hovedinnhold

Programmering

Programmering og tilgjengelighet for elever med språkforstyrrelser

Programmering er en læringsaktivitet hvor elever får utforske, mestre og lære. Det er praktisk, visuelt og konkret. Programmering inneholder mange ord og begrep som ikke brukes i andre sammenhenger. For elever som har vansker med å forstå og lære seg nye ord, kan dette være utfordrende.

Elever på alle trinn har rett til å få tilrettelegging på eget nivå, som betyr at det ikke må velges et enklere program fordi det innebærer mindre tekst og et forenklet språk.

Som lærer kan du hjelpe eleven ved å

 • gjennomgå nye begrep i forkant av aktivitet
 • lage en ordbank over relevante ord
 • oppmuntre eleven til å si ifra om det er ord og innhold hen ikke forstår
 • tilby video eller annen visuell støtte dersom det er mye tekst
 • ha god struktur og forutsigbarhet
 • dele klassen i mindre grupper

Begreper

Elever med språkforstyrrelser trenger ekstra tid til å forstå ord og begreper. Forberedelsene bør inneholde arbeid med utvalgte begreper kombinert med en visuell støtte som viser handlingen, som gir en klar kobling mellom begrep og aktivitet.

Mange grunnleggende begreper kan være vanskelige for elever med språkforstyrrelser. For å sikre forståelse er det lurt å arbeide med relevante begreper for at elevene skal lykkes med programmering. Dette kan for eksempel være:

 • Plassering: foran, bak, først, sist
 • Retningsbeskrivelser: fra venstre mot høyre, nedover, oppover, i forhold til
 • Størrelse: stort, lite, øke, redusere, mengde, høyde, bredde, lengde
 • Form: rund, buet, trekant, firkant, kvadrat

Store deler av programmeringsprosessen handler om praktisk og teknisk utprøving. Nøkkelbegrep som algoritmer, sekvenser, løkker, feilsøking, osv. kan være vanskelig å forstå. Alle begrepene må bli forstått for at elevene skal få gjennomført oppgaven presist. Det er viktig å forsikre seg om at språkforstyrrelsen ikke gjør programmeringen vanskeligere.

Les mer om vanlige begreper i programmering

Video som visuell støtte

Video er et viktig supplement til å lese introduksjonstekst. De fleste programutviklerne har selv laget korte instruksjonsvideoer som hører til programmet. De finner du ofte på leverandørens nettside eller ved å søke på Youtube.

Tydelig struktur og forutsigbarhet

Undervisning bør ha:

 • en tydelig innledning på timen
 • tydelige læringsmål
 • en fast ramme på undervisningen

Disse punktene vil støtte forståelsen for elever med språkvansker. Punktene er også kjent fra prinsippene for «Den gode timen». God struktur og forutsigbarhet vil øke læringsutbytte for mange elever, og spesielt elever med språkforstyrrelser.

Les om «Den gode timen»: Klasseledelse

Små grupper

Elever med språkforstyrrelser er ekstra sårbare for støy. De vil profittere av å jobbe i små grupper fordi det også er enklere å stille spørsmål, få god hjelp og støtte i å forstå. Vurder også å ta i bruk grupperom.

Side 16 av 18