Til hovedinnhold

Programmering

Programmering og tilgjengelighet for elever med nedsatt syn

Mye av programmeringsaktiviteten er visuell. Elever med nedsatt syn eller elever som er blinde kan likevel programmere på mange ulike måter, men det vil ofte kreve tilrettelegging. Hvilket programmeringsverktøy du velger vil være av stor betydning.

Det er et stort utvalg av både programmeringsverktøy og programmeringsspråk som kan anvendes i opplæringssammenheng. Det er viktig at du som lærer finner det verktøyet som er mest tilgjengelig for din elevgruppe. Når det kommer til hva slags programmeringsverktøy eller språk som er mest egnet for elever med nedsatt syn, så kommer det an på blant annet grad av synsnedsettelse. Generelt sett vil programmering med tekst være mer tilgjengelig for en person med nedsatt syn enn programmering med blokker. Programmeringsroboter med taktil støtte og taktil programmeringstaster, slik som Bee bot, kan være mer tilgjengelige enn andre roboter.

I tabellen under finner du en oversikt over ulike kategorier av programmeringsutstyr og grad av tilgjengelighet for svaksynte og blinde.

Blokkprogrammering roboterBlokkprogrammering skjermTekstprogrammering
SVAKSYNTE- lite forstørringOk. Eventuell merking av robot og underlag.Ok. Stor skjerm, tilpasning av operativsystem.Ok. Moderat forstørring i editor og operativsystem.
SVAKSYNTE- mye forstørringOk. Eventuell merking av robot og underlag.Ok, men ikke for alle da det kan bli for krevende å navigere. Forstørringsprogram.Ok. Forstørringsprogram.
BLINDEOk. Eventuell merking av robot og underlag. Eventuelt lage kart.Ikke tilgjengelig. Se etter alternativer, tekstprogram.Ok.

I tillegg til valg av verktøy, er det viktig å være bevisst på hvordan en velger å legge opp programmeringsøkten. Det kan være lurt med god tid til forberedelse og orientering av både rom og utstyr. Eleven må få mulighet til å bli godt kjent med verktøyet, slik at han eller hun har mulighet til å delta i samarbeidet og de andre elementene av algoritmisk tenkning som samarbeid, utforsking og feilsøking.

Når det kommer til programmering for elever med synsnedsettelse er adekvat tilrettelegging og riktig valg av utstyr viktig.

Temaside om programmering for elever med nedsatt syn kan du lese mer om ulike verktøy og tilgjengelighet for elever med nedsatt syn.

Side 13 av 18