Til hovedinnhold

Hvorfor bruke teknologi?

Barn og ungdom som strever med sosialt samspill, trenger å øve på de situasjonene som det tas for gitt at alle kan mestre. De metodene som kan anvendes i dette arbeidet, kan gjennomføres uavhengig av teknologi. Det viktigste er å tilrettelegge for utvikling av sosial kompetanse, som i neste omgang fører til sosial mestring. Det ligger større muligheter i bruk av teknologi enn ved bruk av en god, gammeldags kladdebok. Digitale verktøy gjør det mulig å tilrettelegge for ulike behov, som blant annet:

  • Visuell og auditiv støtte
  • Diktering - å "snakkeskrive"
  • Ulik tilrettelegging i tilgjengelighetsfunksjonene i de digitale verktøyene

Digitale verktøy har også andre fordeler:

  • Lett å ta med seg og bruke der du er (nettbrett, smarttelefoner)
  • Delingsmuligheter
  • Lett å redigere

Bruk av digitale verktøy kan også by på en del tekniske utfordringer som gjør at det alltid er lurt å ha en plan B.

Les mer om mulighetene i praksis på siden om pedagogisk tilrettelegging.