Til hovedinnhold

Oppskrifter

Trinnvise forklaringer på en utfordrende oppgave eller situasjon kan være med på å tilrettelegge for deltakelse og mestring i sosiale situasjoner.

Oppskrifter er en ytterligere konkretisering av en sosial historie. Mens sosiale historier er beskrivende, er oppskrifter laget på en instruerende måte. Oppskrifter kan bidra til forutsigbarhet og skape trygghet i situasjoner som oppleves vanskelig.

Oppskrifter som metode

  • Et konkretiseringsverktøy som brukes til forberedelse og støtte i ulike situasjoner
  • Til hjelp for å håndtere ustrukturerte situasjoner, som for eksempel friminutt eller turdag
  • Skaper forutsigbarhet og øker mulighet for inkludering i sosiale aktiviteter
  • Oppskriftene må tilpasses til hvert enkelt barn

Bruk av digitale verktøy med oppskrifter som metode

Bok