Til hovedinnhold

Sosiale historier og oppskrifter i digitale bøker

I en bok-app kan du strukturere og samle innhold på en god måte og samtidig benytte deg av mange støttefunksjoner som gir god visuell og auditiv støtte.

Sosiale historier må være tilgjengelige og tilpasset den som har behov for å benytte seg av denne støtten i hverdagen. Bok-apper har mange funksjoner som tilrettelegger for praktisk bruk av sosiale historier:

 • Strukturere og sortere historiene i bøker eller kapitler
 • Skrive og legge inn lydspor
 • Sette inn video og bilder som konkretiserer innholdet
 • Lagre boka som elektorisk bok og deles til andre enheter via iCloud eller andre delingsmåter. På denne måten kan du lese en Book Creator-bok på smarttelefonen. Les mer om deling mellom enheter.
 • Den som skal bruke boka kan sette sitt personlige preg på boka ved å sette inn egne bilder, velge bakgrunn på sidene og på denne måten få et eierforhold til boka.
 • Samle bøker med forskjellig innhold og funksjoner på ett sted.
 • Lage bok som brukes for enkeltelever, grupper eller hele klasser med aktuelle sosiale situasjoner som må jobbes med.

Book Creator

Book Creator er en verktøy-app for å lage egne elektroniske bøker. Innholdet velger du selv derfor er den svært anvennelig som verktøy i opplæringen.

Tips og ideer:

 • Opprette egen bokhylle for bøkene om sosiale ferdigheter: velg «All books» i verktøylinjen øverst i appen, «New BookShelf» og skriv inn ønsket overskrift. For å legge en bok i en bokhylle velger du «Move to Bookshelf» i pluss-tegnet når du er i «all books» bokhyllen.
 • Tegneseriefunksjonen i appen kan brukes til å visualisere og konkretisere en sosial situasjon. Bruk gjerne bilder fra egen hverdag.

Her kan du lese mer om hvordan appen kan brukes pedagogisk og se film som viser hvordan den virker.

Spesielle historier

Med denne appen kan du lage egne historier som presenteres i en bok. De ulike funksjonene settes inn på bestemte steder som gjør den enkel å bruke. Spesielle historier er derfor et enklere alternativ til Book Creator.

Tips og ideer:

 • Få oversikt over alle sidene i en bok ved å trykke på informasjonsikonet som hører til en bok. Denne listen kan også brukes som en huskeliste hvis du ikke trenger å se gjennom hele boken for å gjennomgå en sosial historie.
 • Første siden i appen lister opp alle bøkene laget i appen. Det gir deg en god oversikt og gjør det lett å finne riktig bok ved hjelp av både tekst og bilde til hver bok.

Her kan du lese mer om hvordan Spesielle historier kan brukes pedagogisk.