Til hovedinnhold

Tankekart i arbeid med sosiale historier og oppskrifter

Tankekart er et godt verktøy å bruke for å strukturere, få oversikt og planlegge hvordan en sosial historie skal beskrives.

Når forståelsen av en sosial situasjon skal endres kan det være nyttig å lage et tankekart over nåværende forståelse. Ut fra de elementene kan du gjennom samtale utvide og legge til elementer som inngår i en sosial situasjon. Tankekartet i seg selv gir oversikt, struktuererer innhold og gir god visuell støtte til samtale om en sosial situasjon. Et digitalt tankekart som Kidspiration Maps, Inspiration Maps eller Mindomo gir også god visuell og auditiv støtte ved at det er enkelt å legge inn bilder, talekommentarer og tekst. I tillegg er det enkelt å flytte på boblene og redigere innholdet. Boksene i tankekartet kan settes bortover eller nedover for å illustrere rekkefølgen i en oppgave.

Kidspiration Maps

Les mer om Kidspiration og Inspiration Maps

Du kan også bruke tankekartappen Mindomo, som fungerer både for Android og iOS.