Til hovedinnhold

Tegneseriesamtale

Mange barn strever med den sosiale bruken av språket. Tegneseriesamtaler er et verktøy som kan bidra til å synliggjøre det usynlige i en sosial situasjon.

Tegneseriesamtale som metode

Tegneseriesamtale kalles også «comic strips» og er en billedlig fremstilling av kommunikasjonen i en samtale. Prinsippene er lik en tegneserie – «en ting av gangen», og til slutt er hele historien tegnet ned. For å illustrere samtalene brukes fyrstikkmennesker med snakke-, tenke- og følebobler. Metoden er til hjelp for å forstå andres tanker, intensjoner og følelser.

Tegneseriesamtaler kan brukes for å:

  • hjelpe eleven til å forstå og tenke gjennom variasjonene og nyansene i budskap og meninger
  • forklare erting og ironi
  • få frem skjulte budskap ved bruk av snakke-, tenke- og følebobler
  • vise at det som sies, ikke alltid er det som menes

Bruk av digitale verktøy med tegneseriesamtale som metode

Les mer om appen Book Creator. Du kan også bruke appen Strip Designer til å lage tegneserier.