Til hovedinnhold

Digitale spill i skolen

Erfarende og skapende læring med spill

Konstruksjonsspill gir deg muligheter til å erfare det du skal lære. Du kan skape, manipulere og oppleve på en måte som ikke er mulig i den virkelige verden. Dette åpner opp for kreativ og spennende læring for alle elever. Erfaringsbasert læring kan være spesielt nyttig for elever med særskilte behov.

Læreplanverket om å utforske og skape

Under opplæringens verdigrunnlag i overordnet del av LK20 står det at «barn og unge er nysgjerrige og ønsker å oppdage og skape. Skolen skal respektere og dyrke frem forskjellige måter å utforske og skape på. Elever som lærer om og gjennom skapende virksomhet, utvikler evnen til å uttrykke seg på ulike måter, og til å løse problemer og stille nye spørsmål».

En av fordelene i en virtuell spillverden er at du kan skape og manipulere omgivelsene på en måte som ikke er mulig i den fysiske verdenen. Du kan reise til utilgjengelige steder og tider, konstruere historiske byggverk og leve i ulike samfunn. Spill åpner opp for utforskende og skapende læring, slik overordnet del av LK20 fremhever.

Lære gjennom erfaringer og opplevelser

Det å erfare og oppleve er gode innganger til læring for alle, men for elever med særskilte behov kan det være spesielt viktig. En slik tilnærming til læring er basert på John Deweys "Learning by doing", også kalt erfaringslæring.

Når du får skape og delta i et virtuelt samfunn, gir det mer innsikt enn bare å høre eller lese om det. Det gir mulighet til å jobbe grundigere med fagstoffet, noe som samsvarer med intensjonen om dybdelæring i de nye læreplanene. Det kan være en fordel for elever med særskilte behov at vi bruker mer tid på et tema, slik at det kan forstås og internaliseres til varig kunnskap.

Tverrfaglig arbeid

Tenk deg at elevene skal jobbe tverrfaglig og lage et samfunn i spillet Minecraft.

  • I Krle kan elevene bygge religiøse bygninger
  • I matematikk kan de regne omkrets av de samme bygningene
  • I kunst og håndverk lager de bygg som passer den arkitektoniske perioden for samfunnet
  • I historie eller samfunnsfag erfarer de hvordan det er å bo og leve i dette virtuelle samfunnet

Konstruksjonsspill som dette egner seg dermed godt i arbeid med flere fag. Tverrfaglig arbeid viser koblinger mellom ulike fag, og gir et mer realistisk bilde av hvordan kunnskap og ferdigheter henger sammen i den virkelige verden. Dette vil være spesielt viktig for elever med særskilte behov. Elevene kan tilegne seg en mer helhetlig kompetanse, som er viktig for videre deltakelse i samfunnet. Dette er i tråd med intensjonen om tverrfaglighet i LK20.

Valg av spill for å skape og erfare

Når du skal bruke spill for å skape og bygge, er det enkelte spill som er bedre egnet enn andre. I historiebaserte spill vil det ofte være en mer eller mindre låst handling spilleren følger. I mer åpne konstruksjonsspill, vil spilleren i stor grad kunne skape og utforme slik den selv ønsker. Spill som Minecraft er et godt eksempel på et konstruksjonsspill der du kan bygge, skape og manipulere med fantasien som eneste grense. Portal Knights er et annet eksempel på spill som kan brukes. Assassins Creed er ikke et konstruksjonsspill, men et historiebasert spill som er åpent. Du velger selv hvor du vil bevege deg, hva du vil oppleve mer av og i hvilket tempo. På denne måten egner dette spillet seg godt til utforsking og erfaring

Eksempler på kompetansemål der konstruksjonsspill kan være en læringsressurs

Side 7 av 10