Til hovedinnhold

Digitale spill i skolen

Relasjonsbygging

Av erfaring ser vi at flere elever med ufrivillig skolefravær, eller de som har utfordringer med relasjon til lærer og medelever, har spill som interesse. Spill kan derfor være en inngang til å skape gode relasjoner i skolen.

Interesser og relasjon

Sosiale relasjoner, både til lærere og medelever, er viktige faktorer for skolenærvær. Gode relasjoner henger sammen med trivsel og motivasjon, som igjen er viktig for læringsutbytte. Ved å ta utgangspunkt i elevers interesser er det lettere å skape en god relasjon. Det å gjøre en aktivitet sammen, slik som å spille, kan være en fin inngang til å ta opp andre temaer og gjøre ulike former for kartlegging. Les mer om kartlegging. Mange barn og ungdommer syns det er vanskelig å ha en én-til-én-samtale om vanskelige temaer. Dette oppleves ofte lettere dersom de slipper å se den andre personen inn i øynene og at dere har et annet felles fokus. Ved å bruke digitale spill kan læreren eller andre støttepersoner etablere en relasjon til eleven på barnets hjemmebane. Her kan det oppleves tryggere å kommunisere og skape kontakt. 

Interesse og faglig motivasjon

Når en trygg relasjon er etablert og eleven opplever mestring, vil interessen og motivasjon for arbeid i skolen kunne oppstå naturlig. Interesser som spilling kan være et godt utgangspunkt både for å etablere en god relasjon til eleven, og øke motivasjonen for tilstedeværelse og faglig læring.

Les mer om interesse og motivasjon

Gå tilbake til hovedsiden for temasiden Spill i skolen.

Side 8 av 10