Til hovedinnhold

Pedagogiske og digitale verktøy

Eksempler på å forberede seg med video og bilde

Filmkamera og iMovie

Video kan være et nyttig verktøy for å forberede og gjøre seg kjent på et nytt sted som ikke vises på kart. Film gir en god visuell støtte og du kan legge til muntlig forklaring. Med video kan eleven få omvisning på aktuelle steder, se personer den skal møte og se filmen for å repetere informasjon ved behov. Du kan bruke filmkamera på smarttelefon eller nettbrett for å lage film og bruke appen iMovie eller tilsvarende redigeringsprogram hvis du har behov for å redigere.

Aktuelt innhold i forberedelsesfilm:

  • Inne på barnehagen/skolen
  • Uteområde
  • Klasserom
  • Plassering i omgivelsene. Eksempel pult, hylle og knagg
  • Ved langtids sykdom eller annet betydelig skolefravær

Clips

Når hensikten er å nå frem til en elev med en liten oppmerksomhet eller beskjed, er det ikke nødvendigvis redigeringen eller videokvaliteten som er avgjørende. Det kan være tilstrekkelig med et lite videoopptak der læreren gir en kort beskjed. Clips er en app som lar deg ta opp videosnutter og legge til artige filtre, klistremerker og emojier. Med Clips kan du derfor lage uformelle og lystbetonte beskjeder som trenger det og kombinere relasjonsarbeid og informasjons- og forberedelsesbehov.

Side 29 av 34