Til hovedinnhold

Pedagogiske og digitale verktøy

Hvordan tilrettelegge?

Alle disse barna trenger trygge rammer gjennom gode relasjoner og forutsigbarhet i hverdagen. I tillegg trenger de å øve på stressmestring og eventuelle andre tilrettelegginger for tilgang til informasjon og støtte. Dette kan bidra til å dempe stress og fremme mestring i faglige og sosiale sammenhenger.

Med trygge rammer og støtte styrker vi muligheten for at barna kan delta selvstendig i undervisningen og i barnehagen, med overskudd til å konsentrere seg om det faglige innholdet og det sosiale samspillet. Det blir lettere å rette fokus og konsentrere seg om den aktiviteten som pågår. For å skape struktur og forutsigbarhet, handler det om å tilrettelegge for å mestre problemløsning, planlegging, oppgaveløsning og regulering av adferd ved å:

  • strukturere og gi oversikt over fagstoff og annen informasjon. For eksempel fysiske steder og plassering.
  • støtte til å sortere informasjon
  • gi støtte til å prioritere, sortere, huske og tenke abstrakt
  • gi oversikt over tid, gi støtte til forståelse av tid
  • gode rutiner
  • tilrettelegge for at barnet kan forberede seg. Å forberede seg handler om å forutse og kontrollere en stressende hendelse og redusere de negative virkningene. Du kan gjennomgå situasjonen på forhånd og trene på den.

Tilbake til hovedsiden struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet.

Side 7 av 34