Til hovedinnhold

Pedagogiske og digitale verktøy

Fordeler med digitale verktøy

Du kan fint gjøre hverdagen i barnehage og skole forutsigbar med god struktur uten å bruke teknologi. Kombinasjonen av pedagogisk tilrettelegging og digitale verktøy gir imidlertid flere tilpasningsmuligheter. I digitale verktøy finner du mange funksjoner som er laget nettopp for å gi oversikt og strukturere informasjon, som kalendere, notatapper, tidtakere og påminnelser. I tillegg har du flere funksjoner og muligheter i digitale verktøy du kan bruke for å tilrettelegge for andre behov som visuell og auditiv støtte, diktering og tilgjengelighetsfunksjoner.

Når du kombinerer pedagogisk tilrettelegging, for eksempel en dagsoversikt med teknologi, har du gode muligheter for å gjøre innholdet tilpasset og tilgjengelig for barna. Digitale verktøy gir også flere fordeler. For mange vil det være motiverende å bruke digitale hjelpemidler. Andre praktiske fordeler er at det er lett å redigere digitalt sammenlignet med kladdebøker, utskrifter som settes inn i perm eller noe du klipper ut og laminerer. Bøker, filmer, tankekart og andre dokumenter du lager, kan deles med andre digitalt. I kombinasjon med redigeringsmulighetene er delingsmulighetene spesielt nyttige for at pedagog, barn og foreldre kan dele og ha et godt samarbeid. På skolen kan lærer dele arbeid med elevene, og elevene kan dele seg imellom når de samarbeider.

All støtte tilgjengelig i lomma

Smarttelefon er et lett tilgjengelig verktøy fordi du kan ha den med deg over alt. Du har kalenderen, påminnelser, tilgjengelighetsfunksjoner og lese- og skrivestøtte i lomma til enhver tid, både på skolen og på fritiden. Er smarttelefonen et nyttig verktøy eller bare en distraksjon? Dette er et av spørsmålene som stilles i debatten som pågår om bruk av mobiltelefon i skolen. Å ta i bruk smarttelefon som hjelpemiddel i skolen er ikke uproblematisk. Mange erfaringer viser at fri bruk av mobil i undervisningen kan oppleves som nettopp en distraksjon.

Skolens mandat for dannelse innebærer også digital dannelse. Dette innebærer nettvett og personvern, i tillegg til klare regler og rutiner for bruk av alle typer digitale verktøy i skolen. Med mulighetene i en smarttelefon er det hensiktsmessig for barna at det finnes gode løsninger, slik at du kan bruke den som et nyttig verktøy for tilrettelegging og for å hindre distraherende bruk.

I denne filmen møter du Marina og Christian som har gode begrunnelser for hvorfor smarttelefon er mer brukervennlig enn nettbrett til enkelte oppgaver.

Side 9 av 34