Til hovedinnhold

Pedagogiske og digitale verktøy

Selvstendig med hjelpemidler og strategier

Når du bruker et verktøy som støtte til en ferdighet du strever med, er målsetningen at verktøyet eller hjelpemiddelet skal kompensere for den utfordringen du har. Samtidig er det viktig å jobbe med evnen eller ferdigheten i seg selv, for å styrke nettopp denne.

For elever som har dysleksi, vil rettskrivingsprogram og talesyntese kompensere for den utfordringen de har, slik at de kan delta selvstendig i læringssituasjonen. Samtidig må de øve på lese- og skriveferdigheter. Dette gjelder også barn med som har et særskilt behov for struktur og forutsigbarhet.

Elevene bør få støtte og veiledning til å lære seg strategier. Dette for å øve seg på hvordan de selv kan skaffe oversikt, forberede seg, sortere og håndtere uforutsette hendelser som kan medføre uro og stress.

Tilbake til hovedsiden struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet.

Side 11 av 34