Til hovedinnhold

Pedagogiske og digitale verktøy

Oppskrifter

Oppskrifter er noe vi benytter oss av når vi skal gjøre noe vi ikke har automatisert. En konkret veiledning vil trygge og forberede deg på det du skal gjøre. Den kan være en avgjørende støtte for elever som vegrer seg for oppgaver eller aktiviteter.

Trinnvise forklaringer på hva du skal gjøre hjelper deg å planlegge og gjennomføre en oppgave steg for steg. Du kan også se på den i forkant for å forberede deg. Da har du oversikt på hva du skal gjøre og kan få oppklart eventuelle ting du lurer på før du gjennomfører oppgaven. Dette skaper trygghet og forutsigbarhet og vil for noen være helt avgjørende for deltakelse og mestring i læringsfellesskapet. En oppskrift tilpasset behov og nivå vil støtte og gjøre dem mer selvstendige. Samtidig får pedagogen frigjort mer tid til å veilede alle.

For barn og unge med behov for ekstra støtte vil omfanget av bruken være større, og behovet for tilpasning bør gjøres individuelt og i samarbeid med barn og hjem. Noen trenger detaljerte oppskrifter på aktiviteter de enda ikke mestrer som; påkledning, sosiale ferdigheter eller å komme i gang med oppgaver. Det kan også handle om støtte til å håndtere ustrukturerte situasjoner, som for eksempel friminutt eller turdag.

Les mer om Oppskrifter for sosiale ferdigheter på temasiden om sosial fungering med nettbrett og mobil.

Ulike typer oppskrifter

  • Oppskrifter kan være skriftlige, muntlige, bildebaserte, film eller en kombinasjon. Velg format ut fra elevenes behov og hva de trenger en trinnvis forklaring på.
  • Praktiske oppgaver egner seg bedre på film, mens der rekkefølgen på en oppgave er det viktigste, passer det bedre med skrift og bilde.
  • I noen tilfeller vil en kombinasjon av film og skriftlig oppskrift være nyttig, da det kan være greit å ha trinnvise forklaringer foran seg mens oppgaven utføres, i tillegg til videostøtte.
  • Forklaringene i oppskrifter bør være konkrete og presise.
  • Bilder må være meningsbærende og støtte opp om innholdet. Bilder til pynt vil kunne virke mot sin hensikt.
  • Fordelen med nettbrett og smarttelefoner er at du kan ta bilder av det elevene omgir seg med.

Tilbake til hovedsiden struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet.

Side 21 av 34