Til hovedinnhold

Pedagogiske og digitale verktøy

Eksempler på skriftlige oppskrifter med bilde-og lydstøtte

Book Creator (iOS, Crome)

I verktøy-appen Book Creator kan du samle og strukturere oppskrifter i bøker etter fag eller andre inndelinger. Bøkene gir gode muligheter for individuell tilpassing ved at du kan legge inn tekst, bilder, film og lydstøtte.

Tips og ideer

  • Boka kan deles i Showbie eller andre delingsplattformer slik at elevene kan se på det i forkant av gjennomføring av oppgaven. Du kan ha Showbie åpen samtidig som du jobber i Book Creator. Dermed kan du se i instruksjonsboka for å få støtte underveis.

Spesielle historier (iOS/Android)

Med appen Spesielle historier kan du lage egne historier med tekst, bilde og lyd som du kan dele med andre. Den har egne felter hvor tekst og bilde plasseres, som gjør den mer låst enn Book Creator, men desto enklere for noen barn å bruke.

Tips og ideer

  • Oversikt over alle sidene får du ved å trykke på informasjonsikonet tilhørende en bok. Denne listen kan også brukes som en huskeliste dersom du ikke trenger å se gjennom hele boken for å gjennomgå en sosial historie.
  • Første siden i appen lister opp alle bøkene laget. Det gir deg en god oversikt og gjør det lett å finne riktig bok ved hjelp av både tekst og bilde.

Tankekart (iOS/Android)

En tankekartapp kan være nyttig å bruke til en oppskrift fordi det er enkelt å strukturere stegene ved hjelp av tekstbobler og piler i et tankekart. I digitale tankekart kan du også legge til lydstøtte og sette inn bilder og videoer.

Notater (iOS/Android)

Notater er en innebygd app på iPad og iPhone. Det finnes tilsvarende apper for andre nettbrett og smarttelefoner. I appen lager du notater som kan sorteres i mapper. Du kan legge inn bilder og video som visualiserer, konkretiserer og støtter opp om innholdet i en tekst. Appen har også tegnefunksjon, og du kan legge til lydfiler. Du kan skrive inn punktvise oppskrifter med bilder og video på hvordan ulike oppgaver skal løses. Aktuelle oppskrifter kan være: å komme i gang med skolearbeid, henge tøy på plass, hvordan gjøre en utregning eller turtaking.

Tips og ideer
  • Lydfiler: Notater i iOS har ikke lydfil-funksjon. Spill inn lydfil i opptaker-app. Velg del og legg til i Notater. iPhone har innebygd taleopptaker-app.
  • Synkroniser notater ved bruk av ulike skytjenester slik at notatene kan oppdateres på alle enhetene dine. Feks: OneDrive, iCloud (kun iOS), Google Drive .

Tilbake til hovedsiden struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet.

Side 23 av 34