Til hovedinnhold

Pedagogiske og digitale verktøy

Eksempler på skriftlige oppskrifter med bilde-og lydstøtte

Book Creator (iOS, Crome)

I verktøy-appen Book Creator kan du samle og strukturere oppskrifter i bøker etter fag eller andre inndelinger. Bøkene gir gode muligheter for individuell tilpassing ved at du kan legge inn tekst, bilder, film og lydstøtte.

Tips og ideer

  • Boka kan deles i Showbie eller andre delingsplattformer slik at elevene kan se på det i forkant av gjennomføring av oppgaven. Du kan ha Showbie åpen samtidig som du jobber i Book Creator. Dermed kan du se i instruksjonsboka for å få støtte underveis.

Tankekart (iOS/Android)

En tankekartapp kan være nyttig å bruke til en oppskrift fordi det er enkelt å strukturere stegene ved hjelp av tekstbobler og piler i et tankekart. I digitale tankekart kan du også legge til lydstøtte og sette inn bilder og videoer.

Notater (iOS/Android)

Notater er en innebygd app på iPad og iPhone. Det finnes tilsvarende apper for andre nettbrett og smarttelefoner. I appen lager du notater som kan sorteres i mapper. Du kan legge inn bilder og video som visualiserer, konkretiserer og støtter opp om innholdet i en tekst. Appen har også tegnefunksjon, og du kan legge til lydfiler. Du kan skrive inn punktvise oppskrifter med bilder og video på hvordan ulike oppgaver skal løses. Aktuelle oppskrifter kan være: å komme i gang med skolearbeid, henge tøy på plass, hvordan gjøre en utregning eller turtaking.

Tips og ideer
  • Lydfiler: Notater i iOS har ikke lydfil-funksjon. Spill inn lydfil i opptaker-app. Velg del og legg til i Notater. iPhone har innebygd taleopptaker-app.
  • Synkroniser notater ved bruk av ulike skytjenester slik at notatene kan oppdateres på alle enhetene dine. Feks: OneDrive, iCloud (kun iOS), Google Drive .

Tilbake til hovedsiden struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet.

Side 23 av 34