Til hovedinnhold

Pedagogiske og digitale verktøy

Organisering og lagring av skolearbeidet

Har du elever som stadig leter etter bøkene sine, eller lett mister konsentrasjonen når pulten flyter av bøker, PC og blyanter? Er det mulig å organisere og samle skolearbeidet, få orden på kaoset og få lært noe? Her viser vi eksempler på apper som kan organisere skolearbeidet sammen med pedagogisk tilrettelegging.

Skoledagen innebærer bruk av mange tekstbøker, skriveredskaper, permer og notatbøker - både digitale og analoge. Vi bruker ofte flere av disse redskapene i en undervisningstime, til og med til utføring av en og samme oppgave. Når du jobber i matematikk, skal du kanskje bruke en mattebok, en kladdebok, en regelbok, en PC og et pennal med linjal, passer og blyant. En slik veksling mellom redskaper og forskjellige bøker og digitale enheter krever mye av arbeidsminne. Det krever at du kan lese og tolke oppgaven i en bok, for så å huske og holde på relevant informasjon samtidig som du utfører oppgaven i en annen bok. Til neste time må du huske hvor du har lagret arbeidet, eller hvor kladdeboken er – er den i sekken, hjemme eller i hylla?

Organisering av skolearbeid kan være krevende, spesielt for de som har utfordringer knyttet til arbeidsminnekapasitet. Dette kan være elever med ADHD, ervervet hjerneskade, autisme eller lese- og skrivevansker. Energien som brukes for å holde orden i papirmøllen eller harddisken, går utover kapasiteten til å utføre oppgavene og tilegne seg kunnskapen i undervisning. Et viktig grep er å legge til rette for at antall operasjoner som skal utføres i ulike bøker reduseres, og at skolearbeidet i mest mulig grad samles på en plass. Samtidig er det hensiktsmessig å veilede elevene på hvordan de selv kan holde orden, slik at de kan bli mer selvstendige.

Når vi tilrettelegger for orden og struktur i skolearbeidet, er det flere digitale programmer og apper som kan hjelpe oss med organiseringen og muliggjøre samling av arbeidet på én plass.

Tilbake til hovedsiden struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet.

Side 19 av 34