Til hovedinnhold

Pedagogiske og digitale verktøy

Planer og kalender

Alle har behov for å vite hva som skjer i løpet av skoledagen. For noen elever er det helt avgjørende med slik informasjon for å kunne oppleve kontroll og føle seg trygge i en læringssituasjon. Her får du en oversikt over ulike typer planer og digitale kalendere som kan brukes for å trygge elevene og gjøre dem mer selvstendige.

I skolen brukes ulike typer planer og kalendere for å gi elever og lærere oversikt. For noen elever er det nødvendig å støtte seg til planer utover ukeplan og dagsplan, som plan for timen og en bestemt oppgave. Noen elever trenger også detaljert plan over aktiviteter som eleven enda ikke mestrer som å knyte skoene, kle på seg eller pusse tennene.

Av og til har barn behov for mange planer. Da er det nyttig at alle planer som brukes i løpet av ei uke, samles på en plass, som i en kalender eller i en bok. Fordelen med digitale kalendere er at du kan legge inn planer for enkeltoppgaver inn i timeplanen/ dagsplanen og kombinere med påminnelser og andre funksjoner som støtter opp om struktur og forutsigbarhet.

Elevmedvirkning og eierskap

For at støtten skal være nyttig for eleven, er det et vesentlig poeng å bevisstgjøre elevene på hvordan en plan brukes og hvilket formål den tjener. Lag planen sammen med eleven som trenger ekstra støtte. På denne måten kan du legge til rette for at eleven har et eierforhold til planen, og det blir lettere å sikre at tilretteleggingen er tilstrekkelig tilpasset for eleven. Mange vil dra stor nytte av tilpasninger du kan gjøre i digitale verktøy som bildestøtte, opplest tekst og enkle beskjeder for å forstå planene som brukes.

Appens layout kan ha mye å si for elevens motivasjon for å ta den i bruk. Noen vil være skeptiske til apper som bærer preg av at de er spesialtilpasset, barnslige eller for kompliserte å forholde seg til. Nøytrale apper med god støtte er derfor ofte å foretrekke. Gi eleven noen forslag som han eller hun kan velge mellom for å sikre at eleven er komfortabel med verktøyet som velges.

Bruk de 7 H-ene når du skal legge inn informasjon i kalendere og planer. De 7 H-ene kan du lese mer om under pedagogiske verktøy.

Tilbake til hovedsiden struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet.

Side 30 av 34