Til hovedinnhold

Pedagogiske og digitale verktøy

Eksempler på ulike typer planer

Ukeplan

Alle klasser forholder seg til en ukeplan. Tradisjonelt sett er en ukeplan oversikt over lekser og informasjon. Her er noen tips for å skape god oversikt og forutsigbarhet med tilrettelegginger, for å gjøre innholdet mest mulig tilgjengelig når du lager ukeplan:

  • Korte presise beskjeder
  • Skriftstørrelse minimum 12 (Arial er standard universell font)
  • Bildestøtte for å illustrere og støtte innhold
  • Gloser: Det norske og det engelske ordet bør stå på samme linje
  • Hvis elevene skal skrive øveord og gloser i tabell på ukeplan, er det viktig å gi nok plass i tabellen slik at elevene klarer å skrive inni rutene.
  • Gjør elevene oppmerksomme på hvilken informasjon de finner på ukeplanen slik at de bruker dem som et verktøy til å få oversikt.

En ukeplan kan gi en oversikt over uka og viser når du skal ulike ting, slik du også ser uka i en kalender. Under eksempler på kalenderapper kan du se hvordan en slik ukeplan kan settes opp med ulike tilrettelegginger.

Annerledesuker

Det er spesielt nyttig å ha ukeplaner når en uke eller periode er annerledes enn vanlig. Under vises to ukeplaner, 5 dager og 7 dager. De ble laget til hjemmeskole under korona-tiden. Dette eksempelet er laget i Inprint 3, Widgit symboler.

Last ned ukeplan fem dager (PDF).

Last ned ukeplan syv dager (PDF).

Dagsplan

En dagsplan viser hvilke fag elevene skal ha, eller hva som skjer i løpet av en dag i skolen og i barnehagen. Mange har en dagsplan hengende i klasserommet eller synlig på smarttavla og starter dagen med en gjennomgang av denne. Noen vil ha behov for å ha en dagsplan tilgjengelig hele dagen, som de har med seg når de ikke er i klasserommet der planen henger. For flere vil det være nødvendig med dagsplaner som inkluderer aktiviteter på fritiden også. Fordelen med å legge inn dagsplanen på nettbrett eller smarttelefon er at du lett kan ta det med deg, og individuelle tilpasninger og endringer kan gjøres fortløpende.

To skjermdumper som viser dagsplan i kalender-apper. Keep Track Comai og Tiimo.

Dagsplan for annerledesdag

På dager som er annerledes kan det være særlig viktig med tilgjengelig informasjon om hva som skal skje. Når annerledesdager skaper uro og usikkerhet for en elev, kan det være nyttig å ta utgangspunkt i de 7 H-ene for å sørge for tilstrekkelig informasjon og oversikt.

Dagsplan - hjemmeskole i korona-tiden

Dagsplan laget i Inprint 3 med Widgitsymboler
Dagsplan laget i Inprint 3, Widgit Symboler © Widgit Software/NorMedia 2002-2020

Gå til bookcretor.com for å lese boka "Plan for annerledesdag".

Plan for timen

«Den gode timen» er en fin mal å bruke når du setter opp plan for timen. Den gode timen starter med å presentere mål og kriterier, som ofte skrives opp eller vises digitalt på tavlen. I tillegg skaper det forutsigbarhet å skrive hva som skal skje i løpet av timen, slik at elevene kan støtte seg til planen når de lurer på hva som skal skje, eller hvor lenge det er til friminutt. Trenger du derimot å bruke tavlen i løpet av timen, kan du dele planen på elevenes læringsplattform. Den kan også deles med elevene i forkant av timen eller med andre lærere. Da kan elevene forberede seg på hva som skal skje. På læringsplattformen er planen tilgjengelig for alle, og de som trenger det kan bruke den, uten at det blir oppleves stigmatiserende. Planer for gruppeundervisning eller individuelle planer deles bare med de elevene det gjelder. Plan for timen kan også legges inn som et notat i en kalenderapp, under timen det gjelder.

Det er ikke alltid en time blir som planlagt. Forandringer i planen må opplyses om, slik at elever som kan reagere på endringer får tid til å omstille seg.

Tilpasninger som noen få elever trenger, kan du fint legge inn i den digitale planen. Det kan for eksempel være i hvilken rekkefølge en oppgave skal gjøres, skriftstørrelse og bildestøtte. På nettbrettet kan elevene få teksten opplest om de trenger det. Dette er tilretteleggelser som noen få er avhengig av, men som er nyttige for alle. Dette er forebyggende tiltak for elever som lett kan miste konsentrasjonen, utagere eller bli engstelige ved uforutsigbare hendelser. Dette gjelder også tilretteleggelse for å gjøre informasjon tilgengelig for elever med sansetap og lese- og skrivevansker.

Eksempelet under, laget i tankekart-appen Mindomo, viser hvordan planen kan settes opp.

Den gode timen i tankekart-appen Mindomo

Eksempel på plan for timen i kalenderen Keep track Comai.

Plan for en bestemt oppgave

Oppskrifter er en fin måte å gi elevene en plan for hvordan de skal utføre en oppgave. Se oppskrifter her.

Tilbake til hovedsiden struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet.

Side 31 av 34