Til hovedinnhold

Pedagogiske og digitale verktøy

Tid og påminnelser

I løpet av skolehverdagen forholder elevene seg til tid på ulike måter, noe som ikke alltid er like lett for alle selv om skoledagen til vanlig styres av timeinndeling, struktur og friminutter. Påminnelser og tidtakere kan hjelpe med tidsforståelse, hukommelse og forberede til overganger.

Påminnelser

Mange beskjeder i form av påminnelser gis i løpet av en skolehverdag, derfor kan digitale påminnelsesfunksjoner være en fin avlastning og støtte av flere grunner.

  • Enkeltelever kan bruke dem til personlige påminnelser
  • Støtte for læreren til å huske alle beskjeder og hendelser
  • Gjøre elevene mer selvstendige

Digitale påminnelser gir deg mulighet til å individuelt tilpasse tidspunkter, varslinger, beskjeder og prealarmer. Når du bruker digitale påminnelser kan du bruke prealarm for å forberede deg på det som skal skje. Det vil si at du får et varsel før du skal gjøre noe, i tillegg til at du kan få varsel akkurat når noe skal skje. Påminnelsesfunksjoner får du i påminnelsesapper til nettbrett, smarttelefon og smartklokke. Du kan også få denne funksjonen i apper som kombinerer flere funksjoner som kalendere og timere.

Timer-funksjon

Timere er et hjelpemiddel som visualiserer tid, forbereder til overganger og er til nytte dersom du trenger hjelp med å forstå begrepet tid eller til å strukturere tidsbruk. Bruk av tidtaker vil også kunne bidra til en mer forutsigbar arbeidsøkt. I kombinasjon med prealarm, vil eleven få en påminnelse om at arbeidsøkten snart er over og kan forberede seg på å avslutte. Dette vil også kunne bidra til at overgangen til neste aktivitet glir lettere, spesielt om eleven også vet hva som skal skje.

Nedtellere kan du få som apper til smarttelefon og nettbrett. Smartboard og noen kalenderapper har også nedtellere. PC har alarm, men kun med tall som teller ned. Det vil være lettere for elevene å benytte seg av denne typen støtte om du gjør dem bevisste på hvilken støtte det gir. Det gjelder også for individuelle tilpasninger, som du gjør sammen med eleven.

Lyd og visuell framstilling av tid

Når du velger timer er det lurt å vurdere hvordan tiden vises og alarmlyd. Tall kan for noen bli for abstrakt, derfor er nedtellere som visualiserer tiden med en figur, et godt alternativ. Tenk også på om visualiseringen er til støtte, eller om den oppleves som visuell støy.

Noen elever kan være spesielt sensitive for lyder. Bruk derfor timere og påminnelsesalarmer der du kan velge lyd selv, som Reminder With Voice Reminder som er beskrevet på neste side. I denne appen kan du også lese inn taleopptak som alarmlyd eller velge musikk fra eget musikkbibliotek.

Tilbake til hovedsiden struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet.

Side 15 av 34