Til hovedinnhold

Pedagogiske og digitale verktøy

Tidslinje

En tidslinje gir oversikt over innhold og rekkefølge i en gitt tidsperiode. Når du konkretiserer og strukturerer det abstrakte fenomenet tid, blir det lettere å fokusere og gjøre koblinger mellom ulike tidspunkt. Her får du tips til apper og måter å du kan bruke tidslinjer på.

Tidslinje brukes kanskje mest i tilknytning til et historisk perspektiv, men kan også brukes til ting som skal skje eller andre sammenhenger der rekkefølgen er viktig. Tidslinjer kan lages digitalt, tegnes eller henges opp som en plakat. Noen har for eksempel en tidslinje på veggen i klasserommet. Uansett hvordan du lager en tidslinje er det hensiktsmessig å bruke den aktivt og gjøre elevene bevisste på hva den brukes til. Sørg for at bilder og tekst er synlig slik at elevene kan se den fra der de sitter og bruke den som støtte når de trenger det. I en digital tidslinje kan du legge til bilder, video, tekst og lese inn lyd. Du kan også enkelt redigere og dele ved behov.

Her kan du lese mer om tilrettelegging for elever med behov for struktur og forutsigbarhet i skolehverdagen.

Tips og ideer

  • Felles tidslinje på tvers av fag: Lag en mal til en tidslinje i Book Creator eller i en annen app. Del med elevene. Elevene kan også lage tidslinje selv. Etter hvert som dere jobber med tema i ulike fag, kan dere legge inn bilder, tekst og lyd i tidslinjen. Elevene kan ha hver sin tidslinje på egen PC/nettbrett, eller et felles for hele klassen.
  • Lag oppgaver til tidslinjen der elevene skal finne informasjon og bilder de kan sette inn i tidslinjen. Se eksempel fra Kidspiration Maps på neste side.
  • Presentasjonsverktøy: Elevene/lærer kan vise tidslinjen når de skal presentere et tema. Elever som vegrer seg for å snakke høyt, kan lese inn presentasjonen på forhånd. Når de står foran klassen kan de trykke på lydfilene for å få lest opp sin presentasjon.

Tilbake til hovedsiden struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet.

Side 24 av 34