Til hovedinnhold

Teknologi for å inkludere elever som bruker ASK

  1. Kategori: Multifunksjonshemming, Filmer (video), Erfaringsfilmer, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), Teknologierfaringer

På Askøy har de lykkes med det som mange kommuner strever med. Brage (13) har ikke verbalspråk og bruker øyestyring for å kommunisere. Noe annet enn full inkludering i ordinær klasse har aldri vært tema.