Til hovedinnhold

Bruk av VR i begrepstrening

VR kan egne seg godt til å jobbe med begreper og språkstimulering. Visualisering av objekter, steder og elementer kan gjøre begrepstreningen mer konkret.

Du kan for eksempel bruke appen Wander eller Google Earth VR som utgangspunkt for samtale og språkstimulering. Her er det mange muligheter til å snakke om plassering/preposisjoner og begrepslæring knyttet til ting eleven ser. I etterkant kan eleven gjenfortelle med egne ord, lage historier og presentasjoner om hvor de var, hva de så og hva de opplevde.

Virtuelle virkelighet gir en opplevelse av å være til stede i det en ser på, og utilgjenglige steder blir tilgjengelig. Opplevelsen i VR kan danne utgangspunkt for en dypere forståelse av hva begreper inneholder. Det kan være å reise ut i verdensrommet og oppleve planetene med appen Titans of Space, eller det kan være å oppleve størrelser på bygninger en ikke har der en bor.

Gå tilbake til VR-temasiden

Aktuelle ressurser