Til hovedinnhold

Forberedelse til overganger og nye steder

Virtuell virkelighet gir deg mulgihet til å besøke steder i VR før en reiser dit i virkeligheten. Det kan være en nyttig tilrettelegging for elever som trenger trygghet i forbindelse med overganger og nye steder og situasjoner.

For noen er det ekstra viktig med forutsigbarhet og forberedelse til nye steder, situasjoner og aktiviteter. Annerledesdager og turdager kan da være en utfordring for enkelte elever, fordi det ukjente kan oppleves utrygt. Med VR utvider du muligheten til å forberede eleven da du kan besøke en plass virtuelt før dere drar dit i virkeligheten. Det kan for eksempel være skoleveien, tur/ekskursjoner eller ved overganger. Bruk den virtuelle opplevelsen i en samtale med elevene der dere snakker om:

  • Hvor dere skal være
  • Hvem dere skal være sammen med
  • Hvor dere skal gå
  • Hva som skal skje
  • Hvilke aktiviteter dere skal gjøre etterpå

Å besøke steder virtuelt kan gjøres ved å søke opp stedet i appene Google Earth eller Wander, og se det i VR-modus.

Gå tilbake til VR-temasiden