Til hovedinnhold

Pedagogisk bruk og tilrettelegging med VR

VR gir mulighet for opplevelser og erfaringer som elevene ikke har tilgang til ellers. Eksempler kan være å oppleve historiske hendelser, byggverk og farlige eksperimenter. Når elevene ser med egne øyne og interagerer med virtuelle objekter, gir det muligheter til å lære gjennom erfaring. Dette kan bidra til økt forståelse, konsentrasjon og motivasjon.

Bruk av VR gir elevene muligheter for å ha en aktiv rolle i læringsprosessen og kan gi god auditiv og visuell støtte gjennom video, lyd, bilder, tekst og 3D-modeller. Den visuelle støtten kan gjøre abstrakte og symbolske begreper mer konkrete.
Mange elever synes det er gøy og spennende å bruke VR. Å bruke VR i klasserommet kan gi motivasjon for arbeid i et fag. Samtidig er det viktig at du som lærer synliggjør hvordan læringsaktiviteten med VR bidrar til å oppfylle de aktuelle læringsmålene. Utover muligheten til å skape motivasjon og engasjement kan VR ha flere spesialpedagogiske fordeler. VR kan for eksempel brukes:

  • Som forberedelse til nye situasjoner, steder og aktiviteter
  • I formidling og visualisering av fagstoff
  • Til begrepstrening og språkstimulering

Gå tilbake til VR-temasiden