Leppespalte og leppe-kjevespalte

Ei leppespalte er ei spalte som går gjennom leppa. Vi kallar det leppe-kjevespalte viss spalta fortset gjennom kjevekammen.

Størrelsen på denne spaltetypen varierer frå eit lite hakk ytst i leppa, til ei spalte som går heilt gjennom kjevekammen. Spaltetypen kan ramme tann- og bittforholda, i tillegg til utsjånad. 

Leppespalta vert lukka ved tre til fem månaders alder. Spalta i kjeven vert vanlegvis lukka når barnet er mellom åtte og elleve år. Det skjer ved å transplantere bein frå hofta inn i spalteområdet i kjevekammen.

Denne spaltetypen rammar ikkje den mjuke ganen. Ho fører derfor sjeldan til uttalevanskar.