Dysleksi og andre vansker | www.statped.no

Dysleksi og andre vansker

Dysleksi er en lese- og skrivevanske. Noen barn med dysleksi har også vansker med språk, matematikk, konsentrasjon eller atferd.

Disse tilleggsvanskene kan gjøre utfordringene med å lese og skrive enda større. Det er derfor nødvendig å følge med på utviklingen også på andre områder.

Dysleksi og språkvansker

Lesing og skriving er språklige prosesser og en naturlig del av språkutviklingen. Noen barn har likevel vansker med å lese og skrive. Enkelte kan ha et større språkproblem der flere språklige funksjoner er involvert. Det er derfor ikke uvanlig at et barn både har dysleksi og språkvansker. I tillegg til vansker med å lese og skrive har de utfordringer knyttet til

  • språkforståelse
  • minne
  • talespråk
  • kommunikasjon
  • ordforråd
  • oppmerksomhet

Les mer om spesifikke språkvansker

Andre samtidige vansker

Barn med dysleksi har en hyppigere forekomst av

Noen ganger er det derfor behov for  tverrfaglige utredninger av barn med dysleksi.

Les mer om samansette lærevansker.

Følger av svake lese- og skriveferdigheter

Lite erfaring med tekst kan føre til at barn med lese- og skrivevansker får
  • avgrenset ordforråd fordi de leser lite
  • svakere fagkunnskap fordi de leser sakte og forstår mindre av det de leser
  • vansker med å produsere sammenhengende tekst og stave ord riktig
Det er derfor svært viktig at disse barna møter tekster på andre måter enn å lese selv. De kan for eksempel bruke Skolelydbøker og Talesyntese for å få tekst lest opp. 

God bruk av digitale tjenester kan bidra til at barn med dysleksi ikke får ytterligere vansker.

Les mer om dysleksi og teknologi som kompenserende læringsressurser

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!