Dysleksi og universell utforming | www.statped.no

Dysleksi og universell utforming

Universell utforming vil si å gjøre noe tilgjengelig for alle. Det betyr å forme produkter og omgivelser slik at alle kan bruke de. Elever med dysleksi vil ha stor nytte av universell utforming.

De som strever med å lese og skrive, skal kunne ta aktivt del i samfunnet på lik linje med andre. Det er derfor relevant å tenke på universell utforming i skolen.

En skole for alle

 • En god skole for elever med dysleksi er en god skole for alle. Skolen kan gjøre dette for de med lese- og skrivevansker:
 • Læreren kommuniserer tydelig både muntlig og skriftlig.
 • Elever med behov for ekstra hjelp, får denne støtten inne i klassen så langt det er mulig.
 • Skolen bruker varierte og fleksible prøveformer.
 • Læreren bruker i utstrakt grad PC framfor penn og papir.
 • Læreren bruke teknologi som sikrer lik tilgang til kunnskap, se dysleksi og teknologi.

Konkrete tips ved bruk av PC

Konkrete tips ved bruk av PC
Elever med lese- og skrivevansker blir råda til å bruke PC. Skolen bør også bruke PC for å ivareta universell utforming. Skriftlig materiale blir mer tilgjengelig digitalt enn med handskrift.

Digitale tekster blir mer lesevennlege ved å

 • bruke en av fontene Arial, Verdana eller Calibri
 • bruke skriftstorleik 13 eller 14
 • bruke linjeavstand 1,5
 • sørge for å ha god kontrast mellom bakgrunn og skrift
 • ikke bruke for blankt papir

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!