Dysleksi og lesing | www.statped.no

Dysleksi og lesing

Lesing er én av fem ferdigheter i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Elever med dysleksi strever med å oppnå funksjonell leseferdighet og trenger ofte kompenserende læringsressurser.

De fem ferdighetene utgjør grunnleggende forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. De inngår i målene for alle fag i skolen.

Kunnskapsløftet deler lesing inn i fire ferdigheter:

  1. Forberede, utføre og bearbeide
  2. Finne
  3. Tolke og sammenholde
  4. Reflektere og vurdere

De fire ferdighetene forutsetter effektiv ordavkoding og god leseforståelse. Samtidig stiller de store krav til elevens generelle språkkompetanse.

Hver ferdighet er delt i fem nivåer. Læreren vurderer elevene etter disse nivåene. Funksjonell leseferdighet er en forutsetning for å nå det høyeste nivået.

Læringsressurser

Elever med dysleksi strever med å oppnå funksjonell leseferdighet. De trenger ofte læringsressurser som kompenserer for dette. God bruk av lydbøker, digitale lærebøker og talesyntese kan bidra til at elever med lese- og skrivevansker mestrer lesing som grunnleggende ferdighet på et høyt nivå.

I tillegg til å bruke læringsressurser må læreren arbeide systematisk med å bedre elevenes leseferdigheter så lenge dette er formålstjenlig.

Du kan lese mer om tilrettelegging for elever med dysleksi knyttet til

Du kan lese mer om grunnleggende ferdigheter i læreplanverket for Kunnskapsløftet (udir.no).

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!