Til hovedinnhold

Dysleksi og tidlig innsats

Barn med språkvansker i barnehagealder har økt risiko for å utvikle lese- og skrivevansker. Systematisk arbeid med språket er derfor viktig for å forebygge utvikling av skriftspråklige vansker.

Tidlig innsats er et grunnleggende prinsipp i opplæringen. Det innebærer å sette i verk tiltak tidlig i et barns liv eller så snart et behov er avdekket. Det er viktig å legge til rette for god lese- og skriveutvikling og å forebygge skriftspråklige vansker. Dette krever kunnskap om ordinær lese- og skriveutvikling. Ulike modeller skildrer vanlig leseutvikling og det som skjer når barn ikke lærer å lese som forventet.

Les mer om fasene i vanlig leseutvikling og hvordan barn kan spore av fra denne.

Tidlig og god hjelp gjør barna bedre rustet til lese- og skriveinnlæring når de begynner på skolen. Det er viktig å arbeide systematisk med å lære begreper og å utvikle språklig bevissthet.

Tips til mer informasjon om

Les mer om god språkstimulering og lese- og skriveutvikling på lesesenteret.no og skrivesenteret.no.