Til hovedinnhold

Lesetips om tiltak ved lese- og skrivevansker

Når skriftspråket blir utfordrende, Utvikling, kartlegging og tiltak på begynnertrinnene pdf (Lesesentret)

Merk språket – skriv og les, Jørgen Frost, 2020 InfoVest forlag

Når lesing er vanskelig, Leseopplæring på grunnleggende nivåer for unge og voksne, Vigdis Refsahl, 2012 Cappelen Damm

Spesialpedagogisk leseopplæring – en veileder (pdf), Oddhild Godøy og May-Britt Monsrud, 2011 Statped