Lese- og skrivevansker | www.statped.no

Lese- og skrivevansker

Så mange som omtrent 20 prosent av elevene i grunnskolen har vansker med å lese og skrive i løpet av skolegangen. Det er ulike årsaker til at personer kan streve med lesing og skriving. Mangelfull opplæring, svake generelle evner, språkvansker eller konsentrasjon- og oppmerksomhetsvansker er eksempler på forhold som kan påvirke lese- og skriveutviklingen på en uheldig måte. Det samme gjelder syns- og hørselsvansker av ulik karakter. Problemer med lesing og skriving er ofte en del av vanskebildet til elever med sammensatte og komplekse utfordringer innen språk, tale og kommunikasjon. Hos 3-5 prosent av elevene skyldes vanskene dysleksi.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!