Til hovedinnhold

Tiltak og tilrettelegging ved lese- og skrivevansker

I voksen alder

Personer med lese- og skrivevansker har lovfestet rett til individuell tilrettelegging når de studerer og arbeider.

Tilrettelegging for studenter

Læringsmiljøet ved universiteter og høgskoler skal utformes etter prinsippene for universell utforming i tråd med "Lov om universiteter og høyskoler".

Studiestedet skal, så langt det lar seg gjøre, legge til rette for studenter med dysleksi, men uten å redusere faglige krav. Det innebærer individuell tilrettelegging av undervisning, læremidler og eksamen.

Behovet for tilrettelegging er individuelt og varierer med oppgavene som skal løses. Eksempel på tilrettelegging kan være å

 • få notat fra forelesere
 • ha pensumlitteratur som lydbøker
 • bruke digitale lærebøker
 • bruke studentassistent
 • bruke PC med egnet stavekontroll og talesyntese
 • få utvidet tid på eksamen
 • ha muntlig eksamen
 • få sekretærhjelp på eksamen
 • få lest opp eksamensoppgaver

Tilretteleggingsplikten gjelder bare hvis den ikke medfører for stor byrde for studiestedet. Hos dysleksinorge.no kan du lese mer om dette og generelt om tilrettelegging for studenter.

Søk i lydbøker som pensumlitteratur (tibi.no)

Tilrettelegging for arbeidstakere

Arbeidsgiver er pålagt å tilrettelegge individuelt for personer med dysleksi. Plikten er nedfelt i § 26 Rett til individuell tilrettelegging i diskriminerings- og tilgjengelighetslova (lovata.no). Arbeidstakere har krav på egnet individuell tilrettelegging hvis lese- og skrivevanskene gjør det vanskelig å utføre arbeidsoppgaver.

Behovet for tilrettelegging er ulikt fra person til person og varierer med hvilke oppgaver han eller hun skal utføre. Eksempel på vanlig tilrettelegging er

 • PC med egnet stavekontroll og talesyntese
 • skannerpenn eller skannermus
 • elektronisk informasjon slik at en kan benytte digitale hjelpemidler heller enn å lese selv
 • avlastning eller hjelp til visse typer oppgaver
 • tale-til-tekst-funksjon på nettbrett og smarttelefon

Tilretteleggingsplikten gjelder bare hvis den ikke medfører for stor byrde for arbeidsplassen. Hos dysleksinorge.no kan du lese mer om dette og generelt om tilrettelegging i arbeidslivet.

Les mer om dysleksi og teknologi og dysleksi og læringsressurser.

Personer med dysleksi kan låne lydbøker gratis (tibi.no).

Side 5 av 11