Til hovedinnhold

Oppdage og kartlegge matematikkvansker

Det er viktig å sikre at elever som strever med forståelse og deltakelse i matematikkopplæringen oppdages tidlig. Da kan vi raskt få på plass relevante tiltak.

Fasemodellen kan være en egnet metode for å avdekke og følge opp matematikkvansker på en systematisk måte.