Til hovedinnhold

Oppdage og kartlegge matematikkvansker

Fasemodellen

Fasemodellen kan være en egnet metode for å avdekke og følge opp matematikkvansker på en systematisk måte.

Tabell: Viser prosesser i samarbeidet mellom skole, PPT og helse for matematikkvansker.

Noen barn kommer til skolen med allerede dokumenterte behov for særskilt tilrettelegging for matematikklæring. Dette er i hovedsak barn som har hatt vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, se barnehagelovens § 35 lovdata.no).

Andre barn viser lave prestasjoner i forhold til det som er forventet i matematikkfaget.

Side 3 av 8