Til hovedinnhold

Matematikk i barnehagen

"Antall, rom og form" beskriver det matematikkfaglige innholdet i barnehagen.

Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. Det handler også om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger.