Til hovedinnhold

Matematikk i barnehagen

Matematikk

"Antall, rom og form" beskriver det matematikkfaglige innholdet i barnehagen.

Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. Det handler også om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (udir.no) fremhever at barna skal oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Det kan handle om alt fra klærne som henger i garderoben til formingsmateriell som utfordrer kreativitet og skapertrang, og det kan handle om leker og utstyr som er utviklet spesielt for matematiske aktiviteter. Barnehagen kan lage gode fysiske miljøer både i form av plass, tiltalende utforming av arealene, tilgang på egnede lekematerialer og gode uteområder. I tillegg er det vesentlig at barna opplever voksne som er nysgjerrige og interesserte overfor deres initiativ, og som deltar i lek, aktiviteter og samtaler på barnas premisser. Se nederst på nettsiden for å finne inspirasjon til konkret arbeid.

Barnehagens fagområder skal sees i sammenheng med hverandre. Det er spesielt viktig at antall, rom og form ses i sammenheng med kommunikasjon, språk og tekst. Det finnes for eksempel rikelige anledninger til å utvikle disse sammenhengene når barn og voksne har matematiske samtaler. Slike samtaler kan finne sted når voksne stopper opp og lytter, når barn vil vise noe de er opptatt av og når de vil forklare noe de har oppdaget. I slike situasjoner kan barn blir utfordret på å koble seg på hverandres ideer og ta i bruk matematiske begreper og språk.

Et eksempel kan hentes fra et måltid i barnehagen. Ved et av bordene er barna uenige om hvem som har mest melk i glasset sitt. Glassene er litt ulike i høyde og bredde. En gutt mener å ha mest melk fordi melka er høyt oppe i glasset. Ei jente sier hun har mest for hennes glass er mye, mye større. Etter en stund spør den voksne om det kan finnes måter å finne ut hvem av dere som har mest melk. Et barn foreslår at de må finne helt like glass til alle. Mens de måler og sammenligner tar de i bruk ord som beskriver høyde, bredde, mye, lite, mest og minst.

Det er nyttig for barnehagepersonalet å ha kunnskaper på flere områder når de jobber med antall, rom og form, for eksempel:

  • Å kjenne til barns utvikling generelt og barns tidlige matematiske utvikling spesielt.
  • Å kunne skape miljøer slik at barna kan utforske og oppdage matematikk i hverdagen (matematikkdidaktikk).
  • Å bruke observasjoner slik at barnegruppen og hvert enkelt barn blir ivaretatt og fulgt opp.

Side 2 av 3

MIO - Matematikken, individet, omgivelsene - Observasjonsmateriell til bruk i barnehagen

Materiellet kan brukes for å:

  • Støtte arbeidet med fagområdet Antall, rom og form i rammeplanen
  • Bidra til kompetanseutvikling gjennom observasjon og refleksjon i personalet

Fange opp barn som trenger mer oppfølging. Les mer

Numicon i barnehagen

Bruk av strukturert materiell for å inspirere barna til utforskning og matematisk tenkning. Les mer om Numicon.