Matematikkvansker og digitale ferdigheter | www.statped.no

Matematikkvansker og digitale ferdigheter

Barn, unge og voksne som har vanskeligheter med matematikk, kan ha støtte av alternative verktøy. Det finnes program som kan tilpasses den enkelte elev ut fra elevens særskilte behov.

Digitale ferdigheter i matematikk innebærer å bruke digitale verktøy til læring gjennom spill, utforsking, visualisering og presentasjon. Det handler om å kjenne til, bruke og vurdere digitale verktøy til beregninger, utforsking, problemløsning og modellering.

Verktøyapper der du kan lage innholdet selv, er et godt hjelpemiddel for å arbeide med matematiske handlinger. De inneholder flere funksjoner som bidrar til å kunne tilrettelegge for læring for elever med matematikkvansker. Figurer av ulike typer bidrar til visuell støtte og konkretisering av de matematiske handlingene. Det er enkelt å lage individuelle tilpasninger som passer elevens nivå og arbeidsmåte.

Bruk av apper i matematikkundervisningen kan være et godt lærings- og inkluderingsverktøy. Ulike funksjoner i appene kan bidra til å

  • konkretisere det abstrakte
  • kunne gjøre individuelle tilpasninger
  • tilrettelegge for tilleggsvansker
  • være et supplement til andre innlæringsmetoder

Bruk av kalkulator (mobiltelefoner og nettbrett har kalkulator): Noen program har talesyntese slik at en kan lytte på det som skrives; «fire ganger tre er lik tolv.»

Matematikkboka som e-bok: Hvis matematikkboka finnes som e-bok, kan vi jobbe med PC eller nettbrett. Det finnes ulike typer e-bøker, bare som tekst, bare lyd eller en kombinasjon av tekst, lyd og film. Behovet styrer hvilken type e-bok vi velger.

Apper i matematikk:

  • Gjennom bruk av apper får barna nye og spennende erfaringer. Ved bruk av nettbrett og konkreter får barna en opplevelse av at virkeligheten og den digitale arenaen spiller sammen.
  • Ved å samtale med barna om det de gjør, ser og erfarer på nettbrettet, flytter vi fokuset fra verktøyet i seg selv til innholdet i appen.
  • Ved bruk av applikasjoner i matematikken kan barna få utforske matematiske temaer på varierte måter.
  • Programmering gir også barna muligheten til å oppleve hvordan det er å skape noe med teknologien ved å gi korte instruksjoner i en bestemt rekkefølge for å få til en handling.

Digitalisering innebærer å kunne bruke digitale ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver. Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for å delta aktivt i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring. Den digitale utviklingen har endret mange av premissene for lesing, skriving, muntlige uttrykksformer og matematikk. Derfor er digitale ferdigheter en naturlig del av grunnlaget for læringsarbeid, både i og på tvers av faglige emner. Dette gir muligheter for nye og endrede læringsprosesser og arbeidsmetoder, men stiller også økte krav til dømmekraft.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!