Matematikkvansker og tidlig innsats

Tidlig innsats innebærer å komme raskt i gang med tiltak, helst før det har oppstått noen vansker.

Dersom vanskene allerede fins, handler det om å ta raskt tak i utfordringene. Tidlig innsats er ikke forbeholdt tidlig alder i barnehagen, men gjelder en pedagogisk innstilling på alle trinn i skolen.

En pedagog/lærer som er innstilt på tidlig innsats, vil være opptatt av:

  • Tidlig å få kunnskap om hvilke erfaringer, kunnskaper og ferdigheter barn og unge har med seg for å kunne planlegge og tilpasse hvert nytt matematisk tema ut fra dette. Det kan vi undersøke blant annet gjennom observasjoner, samtaler, intervjuer, raske individuelle notater eller kartlegging om et tema. Dette gjør vi for å inkludere alle og forebygge vansker.
  • Å legge til rette for varierte måter som barn og unge kan vise sine erfaringer, kunnskaper og ferdigheter på, gjennom utstrakt bruk av konkreter og representasjoner (tegninger, bilder, figurer). Ta rede på hva barnehagen og skolen har av hjelpemidler, og lære barn og unge å bruke det i sammenheng med ulike matematiske tema.
  • Å tilrettelegge aktiviteter/oppgaver der barn og unge blir invitert til å undersøke, mene, snakke sammen, forklare, resonnere og vise sine metoder for hverandre. Dette kan vi organisere i form av læringspartnere eller grupper som skiftes kontinuerlig. Dette vil styrke barn og unges uavhengighet av pedagogen og fremme læring med forståelse.

Eksempel på et konkret og visuelt matematikkmateriell til bruk i barnehage og skole:

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!