Til hovedinnhold

Tilrettelegging og tiltak ved matematikkvansker

Matematiske samtaler

At barn og elever selv viser og setter egne ord på sine matematiske erfaringer er et viktig ledd i all matematikklæring. Det er særdeles viktig for elever med matematikkvansker.

Det er ikke tilstrekkelig å la elevene undersøke og leke med konkreter alene eller i grupper. Aktiviteten må planlegges og ledes av voksne som inspirerer barn og elever til å vise og beskrive for hverandre og pedagogen hva de har arbeidet med og oppdaget. Det er i slike prosesser at læring skjer.

Det er flere grep pedagogen kan gjøre for å få i gang gode prosesser med matematiske samtaler. Det kan for eksempel handle om spørsmål som stilles i ulike deler av en problemløsningsoppgave.

 • Spørsmål å stille for å starte opp et arbeid. Slike spørsmål må være åpne og legge vekt på å få frem elevenes tenkning.
 • Spørsmål å stille underveis i arbeidet. Slike spørsmål har som hensikt å få frem elevens strategier og hjelpe dem å se mønster og sammenhenger.
 • Spørsmål å stille for vurdering. Slike spørsmål fremmer elevenes tenkning og får frem hva de forstår.
 • Spørsmål å stille for å oppsummere. Slike spørsmål får frem de ulike elevenes svar og deres refleksjoner over ulikheter og sammenhenger mellom svarene.

For mer informasjon, se Ingunn Valbekmo, artikkel: Gode spørsmål i arbeid med LIST-oppgaver (Matematikksenteret.no)

Under finnes to lenker fra matematikksenteret som ytterlig kan inspirere og konkretisere arbeidet med matematiske samtaler.

Den første lenken beskriver 5 grep for å planlegge og organisere undervisningsbolkene:

 • Hva kan en lærer forvente av strategier og løsninger fra elevene?
 • Hvordan vil læreren observere ulike strategier og løsninger blant elevene?
 • Hvordan vil læreren velge ut strategier og løsninger som kan presenteres av elever for alle
 • Hvilken rekkefølge skal strategiene presenteres i?
 • Hvilke sammenhenger er viktig å få frem for elevene?

For mer informasjon, se Kjersti Wæge, artikkel: Fem praksiser for å legge til rette for gode matematiske samtaler (Matematikksenteret.no)

Den andre lenken viser detaljerte trekk som kan utvide og forbedre matematiske samtaler og diskusjoner:

 • Gjenta
 • Repetere
 • Resonnere
 • Tilføye
 • Vente
 • Snu og snakk
 • Endre tenkning

For mer informasjon, se Kjersti Wæge, artikkel: Samtaletrekk som legger til rette for matematiske diskusjoner (Matematikksenteret.no).

Side 4 av 7