Til hovedinnhold

Andre vansker som påvirker matematikklæring

Lese og skrivevansker

Noen elever har vansker med avkoding selv om lytteforståelsen er god. Dette kjennetegner særlig dyslektikere. Andre elever leser teknisk bra, men får ikke med seg innholdet i det de leser. Dette er typisk for elever med språkvansker. For noen er både avkoding og leseforståelse vanskelig.

Matematikkfaget har en rekke språklige komponenter som er med på å danne grunnlag for mestring i matematikk. Vansker med å lære begreper, lese og skrive vil derfor komplisere opplæringen.

Prinsipper for tilrettelegging

 • Det er viktig å huske på at rettighetene elever har til lese- og skrivestøttende hjelpemidler også gjelder for matematikkfaget.
 • De fonologiske automatiseringsvanskene som kan ligge bak at noen strever med lesing og skriving kan også påvirke evnen til å formulere løsninger og fremgangsmåter når de tenker. For disse elevene er det særlig viktig å øve på å sette ord på egen problemløsning i matematikk.
 • Visuell og konkret støtte gjør lærestoffet mer tilgjengelig. Da blir det lettere for elevene å sortere og bearbeide det som formidles. Eksempler på slik støtte kan være:
  • Gode visuelle illustrasjoner i lærebøker.
  • Modeller som tydeliggjør matematiske prinsipper – for eksempel sirkel som støtte for forståelse av brøkregning.
  • Godt med figurer, oppsummeringer og egnede overskrifter i tekster for å bedre oversikt.
  • E-læring, apper eller visuelle presentasjoner, for eksempel i Powerpoint, kan være en god hjelp til å få med seg læringsinnhold. De forener korte, enkle tekster med visuell støtte.

Les mer om tilrettelegging ved lese- og skrivevansker.

Side 3 av 13