Multifunksjonshemming | www.statped.no

Multifunksjonshemming

Barn, unge og voksne med multifunksjonshemming har flere funksjonshemminger som er gjensidig forsterkende. Den enkelte trenger mye oppfølging og støtte for å utnytte ressursene sine. 

 

Se forelesninger om multifunksjonshemming

Opptak fra konferansen "Spesialpedagogiske perspektiver på medbestemmelse og læring hos mennesker med multifunksjonshemming" som ble avholdt i 2022.

Multifunksjonshemming – interessekartlegging

Kartleggingsmateriell til nærpersoner så barn, unge og voksne med multifunksjonshemning kan få dokumentert egne interesser. Aktiviteter basert på egne interesser beriker hverdagen.

Last ned skjema.

Et godt samspill – guide om samspillsstrategier

Samspillsguide om hva som kjennetegner et godt samspill med personer som har alvorlig eller dyp utviklingshemning.

En sanselig vei til den gode samtalen

For mennesker med multifunksjonshemming må det som blir sagt luktes på, smakes, tas på. Slik har vi en mulighet til å gjøre begrepet konkret og dermed begripelig. 

Multifunksjonshemming og inkludering i Statpeds antologi

Les «Tilhørighet, deltagelse og engasjement» av Tonje Lovang og Knut Slåtta, Statped. 

Dette er den ene av to kapitler med tema multifunksjonshemming og inkludering i Statpeds antologi «Fellesskap i lek og læring. Spesialpedagogikk i et inkluderingsperspektiv». 

Les artikkel

Multifunksjonshemming og inkludering i Statpeds antologi

Les «Små prosjekter i sneglefart - små for hvem?» av Ena Caterina Heimdahl og Helene Fulland, Statped. 

Dette er det ene av to kapitler med tema multifunksjonshemming og inkludering i Statpeds antologi «Fellesskap i lek og læring. Spesialpedagogikk i et inkluderingsperspektiv». 

Les artikkel

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!