Multifunksjonshemming og tilleggsvansker

Personer med multifunksjonshemming har ofte flere tilleggsvansker som virker sammen med og forsterker lærevanskene som følger av den kognitive funksjonsnedsettelsen. Derfor trenger de også god helseoppfølging. 

Tilleggsvansker krever god helseoppfølging

Vansker som mange multifunksjonshemmede sliter med, er:

  • Sansetap og øvrige sensoriske funksjonsnedsettelser
  • Ernæringsvansker og fordøyelsesvansker
  • Respirasjonsvansker (pustevansker)
  • Epilepsi og andre sykdomstilstander
  • Bivirkninger av medisiner
  • Søvnvansker og døgnrytmeforstyrrelser
  • Smerteproblematikk
  • Store motoriske vansker
  • Feilstillinger i ledd

Kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten må følge opp tett, tverrfaglig og kompetent for å avhjelpe vanskene så godt det lar seg gjøre.

Personer med multifunksjonshemming vil ofte ha behov for å bli fulgt opp tett både av fastlege, helsesøster, fysioterapeut og ergoterapeut i hjemkommunen sin. 

I tillegg er det ofte behov for at spesialisthelsetjenesten på andre- og tredjelinjenivå følger opp:

Utfordringer og rettigheter

Den omfattende helseoppfølgingen tar mye tid for personer med multifunksjonshemming og deres foresatte. Det kan være utfordrende å koordinere helsetjenestene med tjenestene knyttet til barnehage/skole og øvrige tjenester.

Alle med multifunksjonshemming har rett til en individuell plan og en personlig koordinator. Denne ordningen er til god hjelp for å koordinere de ulike tjenestene.

Les mer om rettigheter her:

Multifunksjonshemming og teamarbeid, tverrfaglighet og foreldresamarbeid

I en del tilfeller er det nødvendig at skoler og barnehager knytter til seg spesialkompetent helsepersonell for å følge opp helseutfordringer på en tilfredsstillende måte i hverdagen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!