Apper for å jobbe med språk | www.statped.no

Apper for å jobbe med språk

Fire app-tips for å jobbe med språk og begreper i skolen. Klikk på lenkene for å få flere tips til pedagogisk bruk av appene. 

To jenter ser på en Ipad
Apper kan gjøre det lettere for mange å jobbe med språk. Puppet Pals, Book Creator, Tankekart og Virtual Speech er apper som du kan bruke til arbeid med språk og begreper.

Puppet Pals

Puppet pals appikon Med Puppet Pals kan du fortelle historier gjennom animerte karakterer i ditt eget teater. Du kan blant annet filmatisere historiske hendelser og sosiale historier. 

Elever som har behov for å øve seg på tale, kan bruke Puppet Pals som et taletreningsverktøy. Forskjellige karakterer gir muligheter til å øve på artikulasjon, stemmeleie, tempo, tonefall og volum.

Elever som strever med muntlig framlegg kan med denne appen lage presentasjonen sin i forkant. Da får eleven presentere og vise sin kunnskap uten at vansken er til hinder under framlegget.

Book Creator

Book Creator appikonFordelen med å bruke en elektronisk bok er at elever som sliter med lesing og skriving kan få hjelp til avkoding og også få støtte i bilder og videoer til å hente mening ut av teksten. Det blir flere veier til forståelse av innholdet. I boken får du lest opp teksten med syntetisk tale, men du får også lest opp hele boken ved å trykke på «Read to me».  

VirtualSpeech

Virtual Speech appikonAppen er en VR-app som har ulike virtuelle rom du kan velge å gå inn i. I disse rommene kan du øve på å snakke eller presentere noe. Omgivelsene er i 360 grader, med publikum som beveger seg og ser på deg. Du kan laste inn en egen presentasjon i appen, gjøre opptak av det du sier og høre på det etterpå. Appen passer best fra ungdomsskolenivå og oppover. 

Tankekart

INspiratinon maps appikonTankekartprogrammer må ha kvaliteter som gir eleven mulighet til å bruke sine sterke sider. Det må være enkelt å legge inn bilder, video, talekommentarer og tekst. Det må være mulig å lage bobler, såkalte noder, fritt, slik at elevene og læreren selv bestemmer relasjoner mellom nodene 

Et tankekartprogram med disse mulighetene kan gi flere utbytte av delta i felles undervisning. 

 

Digital lese- og skrivestøtte

Her finner du informasjon, tips til pedagogisk bruk av teknologi og en oversikt over programmer og apper du kan bruke for å lese og skrive tekst på ulike måter.

Teknologi i opplæringen

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du erfaringer og metodikk. Se også ressurser om utvikling, forskning og trender.  

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!